augustynista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wiecze głosi prymat logosu przed ethosem. I nawet tam, gdzie pozycja ta wydaje się najbardziej zagrożona, nawet u Augustyna, którego woluntaryzm przejmie później, cały długi szereg augustynistów średniowiecznych — rzekome pierwszeństwo woli nigdy nie nabierze takiej skrajności wyrazu, by zachwiać podstawową równowagę tkwiącą u samych podstaw chrześcijaństwa. Znakomity wyraz tych tendencji, za...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.