austriacko-dynastyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) zawrzeć zawieszenie broni. Sejm wprawdzie nie chciał uchwalić adresu dziękczynnego dla armii walczącej we Włoszech, ale nastroje kontrrewolucyjne zaczęły wzmacniać się w bogatym mieszczaństwie, co objawiało się w podkreślaniu austriacko-dynastycznego patriotyzmu. Grillparzer napisał wiersz pochwalny dla Radetzkyego, w którym mieściły się słowa „w Twoim obozie jest Austria”, a Johann Strauss (starszy) skomponował słynny marsz Radetzkyego, który został po raz pierwszy odegrany 6 sierpnia. Ale już od lipca grano w wiedeńskich teatrzykach reakcyjną komedię Nestroya pt. Wolność w Grajdołku (Freiheit im Krähwinkel), wykpiwającą rewolucję i jej hasła...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wereszycki, Henryk 1972. Historia Austrii, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.