austriacko-włoski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Pierwszym aktem rządu Seyss-Inquarta było wezwanie armii niemieckiej. W dniu 12 marca rano pierwsze oddziały niemieckiej VIII armii pod dowództwem gen. płk. von Bocka przekroczyły granicę. W ciągu paru godzin obsadziły one wszystkie najważniejsze garnizony i posterunki w kraju, docierając do granicy austriacko-włoskiej na przełęczy Brenneru, gdzie nastąpiło „przyjacielskie spotkanie” z oddziałami włoskimi...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Ryszka, Franciszek 1962. Noc i mgła. Niemcy w okresie hitlerowskim, Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.