austrofilizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ganizował szkolnictwo powszechne. Wydanie broszury Cesarz Franciszek Józef I (Dąbrowa 1915) ściągnęło nań ostre ataki licznych kół zarzucającychmu zbyt daleko posunięty austrofilizm i utrudnianie działalności Centralnemu Biuru Szkolnemu, skupiającemu prace oświatowe obozu niepodległościowego na terenie okupacji austriackiej i niemieckiej. W r. 1916 Generalne Gubernatorstwo...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PSB 1935-. Polski Słownik Biograficzny, Kraków : Polska Akademia Umiejętności
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.