austromarksizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) niem. polityk, prawicowy socjaldemokrata, 1919—20 kanclerz Rzeszy; 3) Otto (1881 —1938), przywódca austr. socjaldemokracji i II Międzynarodówki, ideolog J- I Baudouin de Couraustromarksizmu; 1918—19 tenay minister spraw zagr.; od 1934 na emigracji; Der Weg zum Sozialismus (Droga do socjalizmu), Sozialdemokratische Agrarpolitik (Polityka agrarna socjaldemokracji)...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
MEP PWN 1959. Mała encyklopedia powszechna PWN, wyd. 1, seria B, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.