autarkizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Drugim powodem skłaniającym do ukrywania ekspansywnych celów rozbudowy i aktywności kompleksu militarno-przemysłowego pod szyldem „potrzeb obronnych” jest konieczność przełamywania dość żywotnych w niektórych środowiskach Stanów Zjednoczonych tendencji do izolacjonizmu, a nawet autarkizmu. Wyrazicielami tendencji izolacjonistycznych są przedstawiciele części monopoli tradycyjnie zaangażowanych w eksploatację kontynentu amerykańskiego. Dążą one tym silniej do ograniczania aktywności militarnej USA...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Gulczyński, Mariusz 1972. Amerykańskie „państwo wojny”, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.