autentystyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wartość. Jeśli zgodzimy się na równowartość słowa w dzisiejszej poezji i słowa-gestu w poezji ludów pierwotnych, to zgodzić się powinniśmy także i na to, że dawny rytuał etniczny — dzięki słowu, dzięki całkowitemu przeniesieniu go w sferę mowy — ma szansę przemienić się w „rytuał etyczny”. Odpowiedzialność poety za słowo nie może być więc mniejsza niż za własne życie (idzie tu oczywiście o coś zupełnie innego niż autentystyczna wierność dzieła wobec życia (autora). Zgodzić się jednak na czyjś wiersz, to zgodzić się także na człowieka, który go napisał...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Więź - Więź (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.