autentyzacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Dążenie do autentyzacji życia, określające dzień dzisiejszy krajów „naszego świata”, nie mogło wreszcie pominąć tak ważnej dziedziny, jak stosunek do ludzi wierzących i religii. Biorąc rzecz w płaszczyźnie politycznej, w płaszczyźnie stosunków Kościoła i państwa, przynosi ona jeszcze sytuacje konfliktowe. Dyskusyjna bywa...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Więź - Więź (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.