auto-szyderstwo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) rym, trzeźwym i ostrożnym. Niechaj uprawia poezję, lecz niech* w każdej chwili będzie zdolny zdać sobie sprawę z jej ograni-J czenia, brzydot, głupot i śmieszności — niech będzie poetą, lecz; poetą gotowym w każdej chwili poddać rewizji stosunek poezji/ do życia i rzeczywistości. Niech, będąc poetą, nie przestaje ani na chwilę być człowiekiem i niech człowieka nie podporządko wuje „poecie”. Ale tego auto-szyderstwa, tej auto-ironii, aut pogardy, auto-nieufności nie była w stanie zapewnić naiwn szkoła Skamandra, której jedyną ambicją było pisać „piękn wiersze”. Gdy więc dzisiaj Lechoń powinien by odnowić i zr...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.