autoadoracja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) większenia tego samouwielbienia. To drugie zadanie — usunięcie kultu człowieka jako największej wartości — stanowi misję samego człowieka, mówiąc jeszcze dokładniej misję człowieka wierzącego, bo tylko on nie wpada (a przynajmniej może nie wpaść) w autoadorację. W tym miejscu wierzący spotyka na swojej drodze nie tylko obcych sobie kulturowo ludzi, ale także ludzi wyrosłych 1 żyjących w atmosferze sokratesowsko-einsteinowskiej. Postawa wobec jednych jest zarazem postawą wobec drugich, przy czym nie...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.