autoantologia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Leon Pasternak, satyryk rewolucyjny, tak żywotny w latach narastania faszyzmu, w okresie drugiej wojny światowej i bezpośrednio po niej, dał czytelnikom tom stanowiący niejako autoantologię własnych utworów, poczynając od r. 1936. Część ostatnia tomu dotyczy naszych lat ostatnich. Są to energicznie podejmowane próby nadania z powrotem ideowej wagi satyrze, wagi najwyższej, jaką tak często w różnych epokach miewała. Pasternak nawołuje satyryków do po...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RLit - Rocznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.