autobiogram

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W swym dorobku literackim posiadam bodaj czy nie 34 pozycji książkowych. To wszystko.” Ten zwięzły i nader skromny opis przebiegu życia, pierwszy raz tutaj ogłoszony, napisany dla Związku Literatów Polskich 10 XI 1954 w Skoczowie, dopełniamy paroma zdaniami w nawiasach, wziętymi z wcześniejszego i jeszcze krótszego autobiogramu z 1 III 1954. Dorobek pisarski Morcinka prawie dwukrotnie przekracza cyfrę podaną przez autora, nie licząc osiemnastu przekładów jego powieści i opowiadań na obce języki. Był pierwszym pisarzem wyrosłym z ludu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RLit - Rocznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.