autofrustracja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Dobrowolnej i świadomej autofrustracji poddają" się niekiedy ludzie o wielkiej kulturze wewnętrznej, o dużej wrażliwości społecznej, 0 silnie rozwiniętym poczuciu sprawiedliwości 1 alterocentryzmie. Świadomość faktu, że znacz...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Dąbrowski, Kazimierz 1986. Trud istnienia, wyd. 2, Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.