autokoncepcja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dostawcy rozrywki, przedstawiciela określonego rzemiosła czy zawodu, działacza politycznego lub biznesmena jako niektóre autokoncepcje twórców literatury. Na płaszczyźnie czynników obiektywnych należałoby przeanalizować źródła perstiżu i dochodu, nacisk zinstytucjonalizowanych agencji kontróli społecznej, jawnej lub anonimowej, wpływ technologii i charakter mechanizmów rynkowych, rozpatrując te wszystkie zjawiska w powiązaniu z takimi czynnikami, jak motywy powstawania i rozpowszechnianie artystycznej twórczości pisarskiej oraz społeczne, ekonomiczne i kulturalne elementy sytuacji, w jakiej tworzą pisarze na poszczególnych etapach rozwoju historycznego. Wpływy dworów książęcych,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Mencwel, Andrzej (wyb. i oprac.) 1980. W kręgu socjologii literatury. Antologia tekstów zagranicznych. T. 1-2, wyd. drugie, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.