autokrytycznie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) poprzez odkrycie Iluminacji Rimbauda, które wespół z M. J. Rytardem tłumaczył i publikował w „Zdroju”, oraz poprzez rozliczne związki z ekspresjonizmem dochodził do swej dojrzałej postawy. Trzy szkice składające się na książkę i odpowiadające trzem wymienionym wyżej zbiorom poetyckim Iwaszkiewicza stanowią — co autor autokrytycznie sam zauważa w przedmowie — wyraźne świadectwo doskonalenia się warsztatu krytyka. O ile interpretację Oktostychów cechuje jeszcze dość tradycyjna metoda analizy formalnej, powiązanej z sugestiami komparatystyczno-„wpływologicznymi”, o tyle sposób uzasadnienia fascynacji Rimbaudowskiej i ekspresjonistycznej oraz rozważania na temat źródeł i charakteru motywów dionizyjskich w dwu następnych I zbiorach poety wydaje mi się studium wręcz rewelacyjnym. Byłoby...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RLit - Rocznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.