autoradiograficzny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) odczyn peroksydazowy. % Cytochemicznie wirocyty mononukleozy zakaźnej odznaczają się w przeciwieństwie do limfocytów wybitnie dodatnią reakcją na kwaśną fosfatazę oraz dodatnim odczynem na niespecyficzną esterazę (Galbraith i in.). Ponadto wykazują dodatni odczyn PAS, pyroninofilię i odczyny na grupy —SH. Szybkie pochłanianie znakowanej H3 — tymidyny w badaniach autoradiograficznych wskazuje na żywą aktywność proliferacyjną tych komórek. Nie wykazują one natomiast obecności przeciwciał w badaniach fluorescencyjnych, co przemawia za brakiem aktywności immunologicznej. Glikogen rozmieszczony jest w tych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Aleksandrowicz, Julian, Lisiewicz, Jerzy 1966. Układ krwiotwórczy w chorobach zakaźnych, Warszawa : PZWL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo