autotransport

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) niebezpieczeństwo dla życia pasażerów. Ale w Ameryce z tym się mało liczą. Amerykańska statystyka autotransportu dlatego, między innymi, wygląda tak imponująco, że zalicza do czynnych każdy przestarzały grat, byleby tylko posiadał numer rejestracyjny...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wasiljew, N. 1951. Ameryka od strony schodów kuchennych, wyd. 2, uzup., przeł. S. Garztecki, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.