autriacki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Za poradą mocarstw trójporozumienia odpowiedź Serbii była ustępliwa, ale z zastrzeżeniami co do suwerenności. Nastąpiło zerwanie i ogłoszenie mobilizacji autriackiej przeciw Serbii. Po uchyleniu prób pośrednictwa Wielkiej Brytanii, i projektu konferencji nastąpiło 28 lipca wypowiedzenie wojny, na co Rosja odpowiedziała częściową mobilizacją przeciw Austrii. Dalsze wysiłki...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Kukiel, Marian 1993. Dzieje Polski porozbiorowej (1795-1921), 4 wyd. polskie, Londyn : Puls
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.