autunit

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nie kanadyjskie pod kontrolą anglo-amerykańską. Mówiąc ogólnie, uran towarzyszy wielu metalom ziem rzadkich w zwyczajnych złożach. Zmieszany jest także ze złotem, srebrem, cyną i platyną. Francja i Portugalia posiadają go w wielu miejscach (pod postacią autunitu). Ameryka północna i południowa eksploatują już około dwudziestu złóż karnotytu (wanadian uranu)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.