awaryjno-ubezpieczeniowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:

Warning: file_get_contents(http://150.254.102.135/viewDjvu/JPGs/IJ_2401.txt): failed to open stream: Connection refused in /var/nfjp/wp-content/plugins/NFJP/lemma-template.php on line 136

Warning: file_get_contents(http://150.254.102.135/viewDjvu/data.txt): failed to open stream: Connection refused in /var/nfjp/wp-content/plugins/NFJP/lemma-template.php on line 143
(...) Polska Izba Handlu Zagranicznego. Polska Izba Handlu Zagranicznego ma za zadanie rozwijanie i umacnianie stosunków handlowych Polski z zagranicą, w szczególności przez: — udzielanie zagranicznym instytucjom, organizacjom i przedsiębiorstwom wszelkich informacji, dotyczących zagadnień związanych z polskim handlem zagranicznym; — badanie kształtowania się koniunktur gospodarczych na światowych rynkach towarowych; — badanie i poradnictwo w dziedzinie prawnej; — organizowanie udziału wytwórczości polskiej w międzynarodowych wystawach i targach za granicą oraz organizowanie wystaw i targów międzynarodowych w Polsce; — stwierdzenie i ustalanie polskich zwyczajów handlowych; — wydawanie świadectw pochodzenia towarów eksportowych i wszelkich innych zaświadczeń; — legalizację dokumentów handlowych; — ustanawianie i wskazywanie ekspertów dla towaroznawstwa, transportu, ubezpieczeń i terminologii handlowej; — organizowanie arbitrażu handlowego za pośrednictwem utworzonego przy Polskiej Izbie Handlu Zagranicznego Kolegium Arbitrów; — rozliczenie awarii wspólnej i współpraca z dyspaczerami zagranicznymi w tej dziedzinie; — poradnictwo awaryjno-ubezpieczeniowe; — ustalanie rozmiarów i przyczyn szkód statków i towraru w transporcie morskim, wystawianie atestów awaryjnych, pośrednictwo w likwidacji odszkodowań (Komisariat Awaryjny w Gdyni i w Szczecinie)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.