awersja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 1921 r. podczas dyskusji nad poszczególnemi paragrafami przyszłej Konstytucji, z okazji debaty nad szkolnictwem bezwyznaniowem, świeckim zabrał głos ksiądz poseł Mąkowski i w pełnem swady i erudycji przemówieniu zwalczał ataki naszych wolnomyślących a szybko tyjących socjalistów na rzekomą ciemnotę kleru i to kleru przy końcu 18 wieku, do którego przyczepiła się ni stąd ni zowąd awersja naszych Radykalińskich i Przewrotowiczów. Ksiądz poseł wyliczył kolejno całą plejadę właśnie owoczesnych wysoce i wszechstronnie wykształconych dostojników duchownych, rozsiewających światło wiedzy, nauki, postępu i reform w gromady i rzesze demagogicznym sarmatyzmem przepojonych a antyczną małmazją haseł altra-wolnościowych i republikańskich przepitych rodaków...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Nowaczyński, Adolf 1922. Góry z piasku. Szkice, Warszawa : Nakł. Polskiego Posterunku Wydawniczego „Placówka”
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.