awizualność

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jerzy Kubin w pracy Radio i wychowanie zwraca uwagę na to, że awizualność radia aktywizuje różne procesy psychiczne, zmuszając słuchacza do współtwórczości. Salvatore Galio (Psy cologia della radio e televisione, Roma 1955) mówi, że wyobrażenia i skojarzenia przekraczające rzeczywistość obecną, konieczne przy słuchaniu radia, wzmacniają aktywność osobistą słuchacza...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.