azard

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) w. 33: Wynid azardami płacił — W wyd. poprzednich nota poety: „Wynidów nazwisko często dawane jest różnym naszym starożytnym kolonijom; tu jest mowa o tych \Vynidach, którzy między czasami Cezara i Nerwy znani byli Rzymianom pod imieniem Vcnedi; późniejsza łacina zwała ich Venidae“. Uwaga ta dowodzi erudycji i studjów poet}', ale naukową nie jest. — azard — hazard, wystawianie się na szwank...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Trembecki, Stanisław 1925. Sofiówka i wybór poezyj, Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.