azbestoza

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) tego też względu węglowa p.p. górników, chociaż wyraźniej zaznaczona, nie stanowi większego problemu zdrowotnego. Pozostałe p.p. (krzemowa, czyli krzemica, azbestowa, czyli azbestoza, żelazna, wapniowa) tworzą odrębną grupę pylic zawodowych. Niektóre z nich (pylica wapniowa, żelazna) również nie zmniejszają w widoczny sposób pojemności płuc i nie wywołują większych objawów ubocznych. Największe...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.