azerbejdżański

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W numerze 230 „Komunista Bakińskiego“ pomieszczono wzmiankę o narodowościowym składzie azerbejdżańskiej partji. komunistycznej. W dniu I.X 1928 r. partja liczyła 34.081 członków, z której to liczby 12.741 przypada na tiurków a...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SNarod - Sprawy Narodowościowe (War­sza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.