azerbejdżańsko-ormiański

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Przywódcy sowieccy „rozwiązują” i problemy narodowościowe tradycyjnymi metodami. Przede wszystkim represjami, aresztowaniami nacjonalistów i osób podejrzanych o nacjonalizm. Potem rozdmuchiwaniem walk domowych: azerbejdżańsko-ormiańskich, osetyńsko-inguskich, gruzińsko-abhazkich itp. Ale również szeroko stosują metodę czysto sowiecką — kłamstwo, całkowitą negację istnienia problemów narodowościowych, utwierdzanie wszystkich narodów w miłości do starszego brata, pierwszego wśród równych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.