azjanicki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) tów nieindoeuropejskich. Pismo linearne B jest bardzo źle dostosowane do budowy języka greckiego, co najłatwiej można wytłumaczyć tym, że powtarza ono niewolniczo cechy pisma linearnego A, od którego pochodzi, a które zostało ułożone dla języka minojskiego z grupy azjanickiej o budowie zupełnie innej niż języki indoeuropejskie. Na tej podstawie można sądzić, że język minojski nie Odróżniał spółgłosek dźwięcznych od bezdźwięcznych, tak jak etruski i inne jeżyki azjanickie, ani r od 1, jak język staroperski, i że wszystkie jego sylaby były zakończone na samogłoski...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.