azjatycko-afrykański

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) forami istotnych konfliktów ideologicznych. Przykładem tej techniki świadczącej o pełnej dojrzałości artystycznej może być scena policzkowania pikolaka w hotelu chińskim. Rzecz cała dzieje się w Hongkongu. Grupa pasażerów czeka na samolot do Indonezji, który część z nich powiezie na azjatycko-afrykańską konferencję pokojową...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Chaber, Ferdynand et al.(red.) 1965. 120 pytań i odpowiedzi. Gospodarka narodowa. Polityka rolna. Oświata i kultura. Obywatel i państwo. Sprawy mię­dzynarodowe, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.