azotanowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) mują szereg chem. związków nieorganicznych pochodzenia mineralnego lub otrzymywanych fabrycznie; dzieli się je na: 1) n. azotowe, zawierające azot w bezpośrednio dostępnej roślinie postaci azotanowej (-►saletra) lub też w postaci dostępnej po odpowiednich przemianach w glebie, np. siarczan amonu, azotniak; 2) n. fosforowe, otrzymywane głównie z fos...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
MEP PWN 1959. Mała encyklopedia powszechna PWN, wyd. 1, seria B, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.