azotolubny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nawozów „gorących”, podobnie jak obornik koński i owczy. Ze względu na swoją wysoką wartość nawozową stosuje się go w dawkach 20 ton/ha pod najbardziej azotolubne rośliny pastewne, takie jak: kukurydza, okopowe, mieszanki traw itp. Świeży nawóz króliczy może być stosowany pod orkę najlepiej wiosenną, natomiast do nawożenia pogłównego, jak np. trwałych użytków zielonych, wieloletnich upraw traw i roślin motylkowych wskazane jest stosowanie go po uprzednim przekompostowaniu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kuźniewicz, Janusz, Filistowicz, Andrzej 1999. Chów i hodowla zwierząt futerkowych, Wrocław : Wyd. Akademii Rolniczej
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.