azozwiązek

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) aminy amino- ...-amina etery alkiloksy(aryloksy)- — siarczki alkilo- (arylo-) tio- — chlorowcozwiązki halogeno- — nitrozwiązki nitro- — nitrozozwiązki nitrozo- — azozwiązki alkilo- (arylo-)-azo — Podstawą słownictwa systematycznego i półsystematycznego z.o. są nazwy węglowodorów nasyconych (alkanów) o łańcuchu prostym, prostych węglowodorów aromatycznych i związków' heterocyklicznych oraz nazwy prostych alkili i aryli...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.