bóg-absolut

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) z Nazjanzu) w IV w., a w okresie późniejszym gł. przez Pseudo-Dionizego, Maksyma Wyznawcę i Jana z Damaszku, ukierunkowana była irracjonalistycznie i kontemplacyjnie i koncentrowała się na dociekaniach dotyczących pojęcia Boga-Absolutu. Za koniec rozwoju p. Zachodu przyjmuje się datę śmierci Izydora z Sewilli (636), a za koniec p. Wschodu — datę śmierci Jana z Damaszku (ok. 749). W węższym znaczeniu ter...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.