bóstwo-ciało

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W starożytności poznano siedem ciał Układu Słonecznego, które uznawano za bóstwa, por. przytoczoną przez Jensena (1901: 155) listę asyryjskich bóstw-ciał niebieskich sporządzoną za czasów Assurbanipala (669-626 p.n.e.): Aschur = Słońce, Belit = Księżyc, Nerigal = Mars, Nabił = Merkury, Bel-Marduk = Jowisz, Ischtar = Wenus, Nimb = Saturn, oraz babilońską triadę astralną: Szamasz - bóg Słońca, Sin bóg Księżyca, Isztar - bogini Wenus (Ranoszek 1986: 242-244)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Waniakowa, Jadwiga 1998. Nazwy dni tygodnia w językach indoeuropejskich, Kraków : IJP PAN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.