bałkanizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 204 L. BUŁACHOWSKI zmiany, a o tej zmianie, tak wielkiej i widocznej, decyduje ostatecznie dopływ coraz to nowych elementów etnicznych do zespołu użytkowników języka bułgarskiego. Charakterystyczne cechy „przeobrażenia“ języka bułgarskiego w całości (w całym jego systemie) są właściwe nie tylko jemu: rodzajnik postpozycyjny, zanik bezokolicznika i in. zjawiska znane są jako powtarzające się w niektórych językach „bałkanizmy“ — i to właśnie bardziej niż cokolwiek innego przemawia za przyjęciem substratu językowego, za skrzyżowaniem, które się dokonało w języku bułgarskim...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Zagadnienia 1954. Zagadnienia językoznawstwa w świetle prac Józefa Stalina, tłum. W. Cienkowski et al., Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.