baśń-tajemnica

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) się o zaszczytne miano ścisłej291. Początkiem do osiągnięcia takiego stanu jest obcowanie z baśnią-tajemnicą, w której źródłowo przejawia się wszelka metafizyka i religia, wszystko, co ukrywa w sobie poetyckość. Ową baśń często porównywał Leśmian do instynktu-śpiewu, stanu, który umożliwiał posługiwanie się słowem wyzwolonym. To sfera związana z intuicją, będąca pośrednikiem między światem wewnętrznym, a światem zjawisk...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Sochoń, Jan 2000. Bóg i język, Warszawa : UKSW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.