bachka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Podobne zależności (długość morfemu w sylabach a średnia długość sylaby w fonemach — dla języka indonezyjskiego, długość słowoform w sylabach a średni czas trwania sylaby w milisekundach — dla języka bachka (niemiecki dialekt w Jugosławii, dane z pracy Gerśicia)) otrzymał Altmann (1980). Tenże badacz zajął się szczególnie intensywnie prawem Menzeratha i opracował używane obecnie w literaturze trzy modele tej zależności, z których najczęściej wykorzystywana jest funkcja y = axb (Altmann 1980: 3—5)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.