badacz-empiryk

Słowo poświadczone w fotocytacie:

Warning: file_get_contents(http://150.254.102.135/viewDjvu/JPGs/IJ_1224.txt): failed to open stream: Connection refused in /var/nfjp/wp-content/plugins/NFJP/lemma-template.php on line 136

Warning: file_get_contents(http://150.254.102.135/viewDjvu/data.txt): failed to open stream: Connection refused in /var/nfjp/wp-content/plugins/NFJP/lemma-template.php on line 143
(...) * i1 W dziele tym znajdujemy charakterystyczne dowody tego, w jak ścisłym związku pozostaje praca badacza-empiryka z założeniami ogólno językoznawczy mi, które z kolei wiążą się zawsze z założeniami epistemologicznymi. Badacze-empirycy, pragnący unikać „uogólnień", często nie uświadamiają sobie i jednego, i drugiego. Grammont w sposób następujący formułuje zadanie swej pracy: „Fonologia jest badaniem dźwięków mowy i ich połączeń niezależnie od języków, w których mogą występować (...) fonologia...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.