badacz-empiryk

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) * i1 W dziele tym znajdujemy charakterystyczne dowody tego, w jak ścisłym związku pozostaje praca badacza-empiryka z założeniami ogólno językoznawczy mi, które z kolei wiążą się zawsze z założeniami epistemologicznymi. Badacze-empirycy, pragnący unikać „uogólnień", często nie uświadamiają sobie i jednego, i drugiego. Grammont w sposób następujący formułuje zadanie swej pracy: „Fonologia jest badaniem dźwięków mowy i ich połączeń niezależnie od języków, w których mogą występować (...) fonologia...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Doroszewski, Witold 1963. Podstawy gramatyki polskiej. Cz. 1, wyd. 2, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.