badacz-pozytywista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) zdecydowanie teologię etyce i prawu. Religia jest dlań zjawiskiem zdecydowanie negatywnym, ponieważ jednak jest faktem społecznym, Bentham radzi ją czasowo wykorzystać. Z dwu bowiem myśli przewodnich Benthama — jednej, charakterystycznej dla umysłu badacza-pozytywisty: walki z fikcją, drugiej, dla prakseologa: troski o skuteczność oddziaływania — w wypadku konfliktu zwyciężała zawsze troska o efekty społeczne, o skuteczność oddziaływania. Rozwiązanie, jakie proponuje Bent...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.