badacz-widz

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) spojrzenie antropologiczne. Proponuje np. trzy możliwe rozwiązania przy rekonstrukcji znaczeń indyjskiego tańca Odissi: • poszukiwanie pierwotnych motywów i zachowań preekspresywnych (pre-expressifs) spod znaku antopologii teatralnej Eugenio Barby, • obserwacja fragmentaryczno-systematyczna (w przypadku Odissi najważniejsze wydaje się koncentrowanie uwagi na ruchu kostek, pełniących funkcję kumulowania i rozprowadzania energii tancerza), • doświadczenie estetyczne - punktem wyjścia staje się fascynacja badacza-widza, wrażenie estetyczne, wywołane uczestnictwem w egzotycznym tańcu (oczywiście dla antropologa indyjskiego, podobnie jak dla samych tancerzy, doświadczenie estetyczne łączyć się będzie z doświadczeniem religijnym)...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
PamT - Pamiętnik Teatralny (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.