badaniowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) i izolatory zostały należycie umocowane, czy przewody mają właściwe naciągi, a złącza ich są odpowiednio wykonane, czy słupy zo-; stały należycie ponumerowane, czy dobrze obrano położenie i odpowiednio wykonano słupy przepieceniowe, badaniowe, kablowe itd...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Szalek, Roman 1958. Linie telekomunikacyjne, Warszawa : PWSZ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.