badawczo-analityczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 2. Fachowe ośrodki informacyjne są z reguły prowadzone przez fachowych pracowników (resortowych zakładów naukowo-badawczych), przy czym obejmują szereg odcinków działania. Należy do nich funkcja bibliotekarska, dokumentacyjna, działalność przekładowa, badawczo-analityczna, wydawnicza i naukowo-propagandowa. Ośrodki gromadzą księgozbiory wspólne dla literatury krajowej i zagranicznej, a także materiały informacyjne, na podstawie których można orientować się w bieżącym stanie rozwoju poszczególnych dziedzin fachowych w skali światowej oraz w kierunku, w jakim ten rozwój idzie. Fachowe ośrodki informa...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bibliotekarz - Bibliotekarz (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.