badawczo-astronomiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Bardziej z astronomią była związana działalność naukowa innego polskiego jezuity, wnuka słynnego rokoszanina Mikołaja Zebrzydowskiego, którym był Mikołaj Smogulecki (ur. 1610, zm. 1656 w Tszan-King w Chinach). Studiował on w kolegium swego zakonu we Fryburgu w Bryzgowii, gdzie u profesora Jerzego Schónbergera, ucznia Scheinera z Ingolstadtu, przede wszystkim znanego ze swej gnomonicznej działalności, napisał dysertację o wyraźnie badawczo-astronomicznym charakterze 21. Dysertacja ta jest poważnym studium obserwacyjnym plam słonecznych, obserwo19 L. Suslyga, Verificatio seu Theoremata de Anno Ortus ac Mortis Domini, de qua uniuersa lesu Christi in Carne Oeconomia quae ad baccalauretus in sacra theologia lauream in Alma Graecensi Academia in disputationem adducit... prae...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Dobrzycki, Jerzy, Markowski, Mieczysław, Przypkowski, Tadeusz 1975. Historia astronomii w Polsce. T. 1, Wrocław etc. :ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.