badawczo-chemiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ijrzeczywistnienie tego podstawowego dezyderatu umożliwiła propozycja Cieszkowskiego. Folwark żabikowsiki był mały, o 400 morgach roli różnej jakości, w odległości 8 km od Poznania. Należały doń dwie cegielnie, specjalne pole dośw iadczalne, ogród warzywny i owocowry. Fabryka Cegielskiego dostarczyła, jako dar. nowe narzędzia do prób i doświadczeń. CTG i Poznańskie Towarzystwa Przyjaciół Nauk podarowały szkole stację badawczo-chemiczną. Teraz założono bibliotekę z czytelnią, pracownie przyrodnicze, chemiczne i fizyczne, zbiory modeli narzędzi i maszyn rolniczych, zbiory anatomiczne zwierząt, botaniczne, mineralogiczne itd. Zbiorami i pracowniami mieli się opiekować nauczyciele, a folwarkiem osobny administrator, który miał być zarazem instruktorem praktycznego rolnictwa...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SiM - Studia i Materiały
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.