badawczo-doradczy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nikarzy RP, ZLP, Min. Kultury, „Czytelnika”, RSW „Prasa” i Głównego Biura Kontroli Prasy. Komisja ma być organem stałym o charakterze badawczo-doradczym, kontrolnym (opiniowanie drukowanych powieści) i organizacyjnym (współpraca literatów ż redakcjami). Por. Prasa Polska nr 4 s. 24—25...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ZPras - Zeszyty Prasoznawcze (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.