badawczo-historyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) rozpocząłem gruntowne badanie okresu rewolucyjnego 19041908, przede wszystkim zaś dziejów Organizacji Bojowej P.P.S., znanej wtedy w Polsce chyba tylko z tego, co pisali o niej Żeromski, Daniłowski, Strug, bo i prac pamiętnikarskich było wtedy jeszcze mało, a prace badawczo-historyczne, nie nad całością, tylko nad fragmentami, policzyć można było na palcach jednej ręki. W archiwum znalazłem sporo materiałów, ale i braki były olbrzymie, już choćby dlatego, że w warunkach konspiracyjnych i rewolucyjnych nie można było utrwalać na papierze wielu momentów. Wypadło mi więc luki, istniejące...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.