badawczo-instrukcyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 55. Zjazd domaga się ustalenia kierunku rozwoju publicznych bibliotek dla dzieci z uwzględnieniem konieczności zajęcia się czytelnictwem młodzieży w wieku 14—17 lat, a w szczególności: a) zorganizowania w CZB Samodzielnego Referatu Czytelnictwa Dziecięcego, który powinien ściśle współpracować z Samodzielnym Wydziałem Bibliotek Szkolnych w Ministerstwie Oświaty; b) zorganizowania w dużych miastach (liczących ponad 100 tysięcy mieszkańców) odrębnej sieci bibliotek dziecięcych; c) powołania instruktorów czytelnictwa dziecięcego w wojewódzkich bibliotekach powszechnych; d) zorganizowania odrębnych filii, a co najmniej kącików obsługi czytelnictwa dziecięcego w miejscowościach nie posiadających sieci bibliotek dziecięcych; e) ustalenia zasad współpracy bibliotek dziecięcych ze szkołą i biblioteką szkolną; f) powołania do życia w Instytucie Książki i Czytelnictwa zakładu badawczo-instrukcyjnego w zakresie czytelnictwa dzieci i młodzieży, zaś bibliotecznych placówek wzorcowych przy bibliotekach wojewódzkich; 56. powołania do życia w CUSZ samodzielnej komórki kierującej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bibliotekarz - Bibliotekarz (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo