badawczo-inwentaryzatorski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) brażeń". Nie jest więc przypadkiem, że także w Skazówce... przy zwróceniu uwagi na wartość „całych budynków" zabytkowych i apelu o zachowywanie przynajmniej fragmentów w pierwotnym stanie, główne postulaty mają charakter badawczo-inwentaryzatorski, a dezyderaty konserwatorskie precyzowane są tylko w stosunku do „zwalisk", którym „więcej lekkomyślni lub chciwi ludzie szkodzą [...] niż sam czas" 21...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Frycz, Jerzy 1975. Restauracja i konserwacja zabytków architektury w Polsce w latach 1795-1918, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.