badawczo-kontrolny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wynikający z braku szerokiego upolitycznienia szkodliwy liberalizm kadry inżynierskiej w odniesieniu do fundamentalnego prawa, jakim jest prawo norm technicznych, i niewłaściwe dysponowanie Funduszem Postępu Technicznego, pogłębia trudności, wywołując brak poszanowania tego prawa w zakładach pracy i w ośrodkach badawczo-kontrolnych, co wpływa hamująco na wdrażanie nowych metod w budownictwie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kurowski, Leon, Sochacka-Krysiakowa, Hanna 1971. Kontrola finansowa, wyd. 2 przejrz., Warszawa ¨PWE
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.