badawczo-krytyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) żeniu programu na wieczór poświęcony Czechowowi znajdujemy w trzech działach. Materiał teoretyczno-historyczny w dziale XXII. Nauka o literaturze, poddział Literatura radziecka będzie źródłem do opracowania referatu czy pogadanki. Dzięki uwzględnieniu przez bibliografię pełnego materiału drukowanego będą tu i poważne prace badawczo-krytyczne i popularne artykuły ogólne, można więc dostosować poziom w zależności od wyrobienia słuchaczy. Dział XXIIa Literatura piękna daje możność wyboru tekstów literackich a więc krótkich opowiadań, sztuk teatralnych, fragmentów powieści. W dziale XXIII Sztuka, poddział Teatr, znajdujemy recenzje wystawy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bibliotekarz - Bibliotekarz (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.