badawczo-literacki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) tyk (np. Mateusz z Vendôme, Jan z Garlande) troszczyli się gł. o wyczerpanie i uporządkowanie możliwych sposobów budowania dzieł literackich. W epoce renesansu refleksja badawczo-literacka straciła ten wyłącznie schematyzujący charakter: k.l. stała się nie tylko porządkowaniem teoretycznych możliwości czy wyrazem filologicznej erudycji, ale związała się też z konkretną praktyką lit. swoich czasów, z rozwojem szkół...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.